Stopka redakcyjna

Kontakt PL

Zadzwoń do nas!
Rozmawiaj z nami anonimowo

Stopka redakcyjna

Treść


Podmiot odpowiedzialny za treść:

HARTMANN-TRESORE AG
Pamplonastr. 2
33106 Paderborn
Deutschland
Tel.: +49-5251/ 17440
info@hartmann-tresore.de

Wpisana do rejestru spółek handlowych w sądzie

w Paderborn pod numerem HR B 9008

UE NIP: DE 171976881

Prezes Zarządu:

Christoph Hartmann

Wszelkie informacje i deklaracje zawarte na tych stronach internetowych nie mają charakteru wiążącego. HARTMANN TRESORE AG nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronie. Firma nie gwarantuje właściwości produktów zawartych na stronach internetowych. Z treści stron internetowych firmy nie wywodzi się żadnych roszczeń prawnych. Ewentulane błędy w treści stron zostaną skorygowane niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat. Treści stron internetowych mogą nie być stale aktualne z powodu przesuniętej w czasie aktualizacji. Stąd prosimy pytać nas o stan, szczegóły techniczne i możliwość dostarczenia produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są stale kontrolowane. Nie przejmujemy więc odpowiedzialności za treść łączonych stron.

 

Zgrywanie danych i oprogramowania

HARTMANN TRESORE AG nie gwarantuje bezbłędności danych i oprogramowania, które można zgrać ze stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG sprawdza oprogramowanie co do zakażenia wirusami. Zalecamy jednak po ściągnięciu danych i oprogramowania sprawdzić najnowszym programem antywirusowym, czy nie są skażone.

Prawa autorskie i pozostałe szczególne prawa ochronne

Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona prawami autorskimi. Zezwala się na zapisanie jednej kopii informacji z tych stron internetowych na jednym komputerze do użycia niekomercyjnego i osobisto-wewnętrznego. Grafiki, teksty, loga, zdjęcia itd. można zgrywać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, przesyłać, przekazywać lub wykorzystywać w innej formie tylko za pisemnym zezwoleniem HARTMANN TRESORE AG. W przypadku nazw produktów i firm może chodzić o zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione użycie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń zaniechania.

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie można zapewnić, że przekazywane nam informacje lub dane osobowe nie są "odsłuchiwane" przez osoby trzecie przy przekazie.


Odpowiedzialność

HARTMANN TRESORE AG nie odpowiada za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody skutkowe, utratę danych, stracony zysk, ubytki systemowe lub produkcyjne, które powstają przez korzystanie z tych stron internetowych lub zgrywanie danych. Jeśli przy szkodzie powstałej przez korzystanie ze stron internetowych lub zgrywanie danych zachodzi umyślność lub ciężkie niedbalstwo, to nie obowiązuje wyłączenie z odpowiedzialności. Powstały przez korzystanie ze stron internetowych stosunek prawny między Państwem i HARTMANN TRESORE AG podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W razie sporów prawnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, wynikających z wykorzystania tych stron internetowych, sądem właściwym jest sąd w Paderborn, siedzibie HARTMANN TRESORE AG.

 

Ochrona danych

HARTMANN TRESORE AG chce wspierać zaufanie użytkowników do sieci WWW i z tego powodu wyjaśnia obchodzenie się z danymi osobowymi. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje się zbiera i jak się z nimi postępuje.

Objaśnienia do ochrony danych

Z reguły mogą Państwo wejść na wszystkie strony internetowe HARTMANN TRESORE AG bez podawania danych o Państwa osobie. Jeśli w pojedynczym przypadku potrzebne są Państwa nazwisko, adres lub inne dane osobowe, to będą Państwo przedtem o tym powiadomieni. Państwa osobowe dane użytkowe wykorzystuje się, aby uczynić serwis HARTMANN TRESORE AG możliwie miłym dla Państwa i udoskonalić go.

Jeśli postanowią Państwo przekazać HARTMANN TRESORE AG przez Internet dane osobowe, by np. móc nawiązać korespondencję lub wykonać zamówienie, to z tymi danymi postępuje się starannie według ścisłych regulacji Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Przez wywołanie strony internetowej HARTMANN TRESORE AG otrzymuje dane użytkowe, które są zapisywane w celach bezpieczeństwa i w miarę możliwości dopuszczają identyfikację (np. adres IP, data, godzina i oglądane strony). Te dane HARTMANN TRESORE AG wykorzystuje, aby poznać zachowanie użytkowników i zestawiać statystyki. Przy wszystkich krokach przestrzega się wysokich standardów bezpieczeństwa Ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych (TDDSG) i Rozporządzenia o ochronie danych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (TDSV). Nie ma miejsca osobowe użytkowanie danych. Statystyczne wykorzystywanie anonimowych zestawów danych pozostaje zastrzeżone. Dalsze informacje na temat ochrony danych w RFN znajdą Państwo tutaj: www.bfd.bund.de.


Przekazywanie informacji osobowych podmiotom trzecim

Jeśli w ramach przetwarzania danych zleceniowych przekazuje się dane usługodawcom, to obowiązują ich Federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), inne przepisy prawa i - według umowy - Privacy Policy (polityka prywatności) HARTMANN TRESORE AG O ile HARTMANN TRESORE AG jest zobowiązana do tego prawnie lub  postanowieniem sądowym, będzie przekazywała Państwa dane w wymaganym wymiarze jednostkom uprawnionym do otrzymywania informacji.

Do innych celów HARTMANN TRESORE AG nie przekaże Państwa danych osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody.

Bezpieczeństwo

HARTMANN-TRESORE AG zapisuje dane Państwa na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich jest możliwy tylko dla niewielu uprawnionych przez HARTMANN TRESORE AG osób, zajmujących się stroną techniczną, handlową lub redakcyjną tych serwerów.

Prawo do odwołania

Jeśli poproszą Państwo HARTMANN TRESORE AG, by nie wykorzystywać Państwa danych osobowych do dalszego kontaktowania się i/lub je usunąć, to zgodnie z tym postąpimy. Wypowiedzenie, względnie usunięcie nie dotyczy danych koniecznych do załatwienia zlecenia lub celów handlowych. Prosimy o zrozumienie, że w wypadku odwołania nie można już wyświadczyć spersonalizowanego serwisu, gdyż opiera się on na użyciu danych klienta.

Użycie cookies

W plikach cookies podczas sesji online zbiera się informacje tekstowe i odkłada je w specjalnym pliku o formacie ASCII (cookie.txt) na dysku twardym użytkownika. Miejsce zapisu cookie u użytkownika kontroluje jego przeglądarka WWW. Cookies to informacje odsyłane do serwera przy następnej wizycie online. Można je czytać każdorazowo tylko z serwera, który je przedtem zapisał.

HARTMANN TRESORE AG używa cookies tylko wtedy, gdy są koniecznie potrzebne do funkcji użytkownika bądź ułatwiają nawigację stron WWW. Informacji tych nie oddaje się do dyspozycji żadnej osobie trzeciej, gdyż cookies stosuje się tylko do w/w celów.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, że automatycznie akceptują cookies. Tę funkcję można jednak w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce. Mogą Państwo ustawić swą przeglądarkę tak, że powiadomi Państwa, gdy tylko są przesyłane cookies.

Linki do innych stron internetowych

Strony WWW HARTMANN TRESORE AG zawierają ewentualnie linki do innych stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu na treść redakcyjną obcych stron WWW i na to, że prowadzący je dotrzymują przepisów o ochronie danych.

Reklama

Strony internetowe HARTMANN TRESORE AG z reguły nie zawierają powierzchni reklamowych. W przeciwnym razie następuje wydalenie reklamy przez zewnętrzne serwery Ad. Dane pobrane w związku z reklamą online (AdImpressions, AdKlicks) służą wyłącznie do użytku statystycznego

i sporządzania raportów (reportings) klientom reklamowym. Nie wykorzystuje się przy tym danych osobowych. Przy wydaleniu reklamy mogą ewentualnie być użyte pliki cookies, na co HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu.

###HIDE_KONTAKTBOX###