Objaśnienia co do ochrony danych

HARTMANN TRESORE AG chce wspierać zaufanie użytkowników do Internetu i dlatego ujawnia sposób obchodzenia się z danymi osobowymi. Poniżej dowiesz się, jakie informacje są zbierane i jak się z nimi postępuje. 

Z reguły mogą Państwo wejść na wszystkie strony internetowe HARTMANN TRESORE AG bez podawania danych o Państwa osobie. Jeśli w pojedynczym przypadku potrzebne są Państwa nazwisko, adres lub inne dane osobowe, to będą Państwo przedtem o tym powiadomieni. Państwa osobowe dane użytkowe wykorzystuje się, aby uczynić serwis HARTMANN TRESORE AG możliwie przyjaznym dla Państwa i udoskonalić go.

Jeśli postanowią Państwo przekazać HARTMANN TRESORE AG przez Internet dane osobowe, by np. móc nawiązać korespondencję lub wykonać zamówienie, to z tymi danymi postępuje się starannie według ścisłych regulacji Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Przez wywołanie strony internetowej HARTMANN TRESORE AG otrzymuje dane użytkowe, które są zapisywane w celach bezpieczeństwa i w miarę możliwości dopuszczają identyfikację (np. adres IP, data, godzina i oglądane strony). Te dane HARTMANN TRESORE AG wykorzystuje, aby poznać zachowanie użytkowników i zestawiać statystyki. Przy wszystkich krokach przestrzega się wysokich standardów bezpieczeństwa Ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych (TDDSG) i Rozporządzenia o ochronie danych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (TDSV). Nie ma miejsca osobowe użytkowanie danych. Statystyczne wykorzystywanie anonimowych zestawów danych pozostaje zastrzeżone. Dalsze informacje na temat ochrony danych w RFN znajdą Państwo tutaj: www.bfd.bund.de.

Przekazywanie informacji osobowych podmiotom trzecim
Jeśli w ramach przetwarzania danych zleceniowych przekazuje się dane usługodawcom, to obowiązują ich Federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), inne przepisy prawa i - według umowy - Privacy Policy (polityka prywatności) HARTMANN TRESORE AG. O ile HARTMANN TRESORE AG jest zobowiązana do tego prawnie lub  postanowieniem sądowym, będzie przekazywała Państwa dane w wymaganym wymiarze jednostkom uprawnionym do otrzymywania informacji.

Do innych celów HARTMANN TRESORE AG nie przekaże Państwa danych osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody.

Bezpieczeństwo
HARTMANN-TRESORE AG zapisuje dane Państwa na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich jest możliwy tylko dla niewielu uprawnionych przez HARTMANN TRESORE AG osób, zajmujących się stroną techniczną, handlową lub redakcyjną tych serwerów.

Prawo do odwołania
Jeśli poproszą Państwo HARTMANN TRESORE AG, by nie wykorzystywać Państwa danych osobowych do dalszego kontaktowania się i/lub je usunąć, to zgodnie z tym postąpimy. Wypowiedzenie, względnie usunięcie nie dotyczy danych koniecznych do załatwienia zlecenia lub celów handlowych. Prosimy o zrozumienie, że w wypadku odwołania nie można już wyświadczyć spersonalizowanego serwisu, gdyż opiera się on na użyciu danych klienta.