Wskazówki dotyczące rodzajów zamków

  • Motylkowy zamek kluczowy
    Większość sejfów jest standardowo wyposażona w zamek motylkowy z dwoma kluczami. Zaleta: nie musisz pamiętać kodu. Wada: oba klucze muszą być zabezpieczone tak, aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
  • Zamek elektroniczny
    Zamki elektroniczne otwiera się kodem liczbowym. Zaleta: nie ma kluczy, które można zgubić, a kod w razie potrzeby można w każdej chwili zmienić. Wada: kod można zapomnieć lub może być przekazany innej osobie.
  • Biometryczny system zamykania na odcisk palca
    W tym systemie zamek elektroniczny o wysokim stopniu bezpieczeństwa otwiera się palcem, który przesuwa się po skanerze, nie zostawiając kopiowalnych odcisków palców. Zaleta: nie ma ani kluczy, o których bezpieczne przechowywanie musiałbyś się martwić, ani kodów do zapamiętania.