Montaż sejfu na broń

Kotwienie sejfu na broń – kiedy, dlaczego i jak?

W kwestii przechowywania cennych lub niebezpiecznych przedmiotów obowiązują reguły i stosowne przepisy ustawowe mające na celu zapobieganie kradzieży lub bezprawnemu użyciu. Dzięki skutecznemu przytwierdzaniu sejfów do elementów konstrukcyjnych budynku próby włamania i kradzieży zazwyczaj kończą się fiaskiem.

Aspekty prawne

Najważniejsze wytyczne dotyczące kryteriów wyboru sejfów na broń zawiera art. 32 ustawy o broni i amunicji. Przepis ten ustala, że broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. W myśl art. 18. ust. 5. pkt 4. ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie zasad przechowywania oraz noszenia broni i amunicji.  Ponadto należy przestrzegać postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26. sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224), norm PN-EN 14450 oraz PN-EN 1143-1 a także nie zapominać o zdrowym rozsądku i bezpieczeństwie swoich najbliższych i własnym pamiętając, że podobno „raz do roku broń sama strzela”.

Wymagany stopień odporności

Sejf na broń musi zgodnie z ustawą posiadać przede wszystkim potwierdzoną klasę bezpieczeństwa wg norm europejskich PN-EN 1143-1 albo PN-EN 14450. To czy sejf spełnia minimalne wymogi ustawowe stanowi podstawowe kryterium dla Policji i innych służb sprawujących nadzór administracyjny w tym zakresie. To czy Twój sejf na broń przeszedł pozytywnie test, rozpoznasz po plakietce umieszczonej w jego wnętrzu. 

Informacje o konieczności montażu i skutkach prawnych jego zaniechania podawane są przez każdego poważnego sprzedawcę oraz w dokumentacji danego sejfu na broń. Informacje na ten temat można uzyskać także na naszym blogu www.sejfer.pl.

Dalsze informacje dotyczące przechowywania broni znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Ustawa o broni.

Aspekty budowlane

Montaż sejfu na broń jest koniecznością. Dlatego sejfy na broń są już wyposażone fabrycznie w odpowiednie otwory i specjalne śruby rozporowe (fachowo zwane „kotwami”) przeznaczone do dużych obciążeń. Wytrzymałość takich kotw określana jako tak zwana siła wyrywająca wynosi z reguły kilkaset kilogramów. 

Wielu właścicieli sejfów na broń sądzi mylnie, że mniejsze sejfy (do około 100 kg) ze względu na mniejszą ilość lub wartość przechowywanej broni nie muszą być montowane. Zgodnie z wymogami norm, na podstawie których sejfy są testowane, sejfy na broń muszą być bezwzględnie przytwierdzanie do elementów konstrukcyjnych budynku.

Fachowy montaż!

Ewentualnym złodziejom należy w możliwie maksymalny sposób utrudnić uzyskanie dostępu do broni palnej. Odnośnie samego montażu należy jednakże bezwzględnie zwrócić uwagę na to, aby tego rodzaju prace zostały wykonane fachowo. Aby zapewnić optymalne zabezpieczenie przed kradzieżą i ochronę ubezpieczeniową, prace te musi wykonać osoba kompetentna, w przeciwnym razie klasa bezpieczeństwa traci ważność i wygasa ochrona ubezpieczeniowa. W najgorszym przypadku właściciel sejfu na broń naraża się w ten sposób na sankcje karne.

Zamów nasz
aktualny katalog sejfów na broń

Obojętne, ile sztuk broni posiadasz, mamy dla Ciebie dopasowane i zgodne z prawem rozwiązanie! Począwszy od małej szafy na broń mieszczącej tylko kilka strzelb lub pistoletów aż do pomieszczenia na broń, gdzie przechowasz większą ilość broni i amunicji. Zajmiemy się na życzenie także fachowym zakotwieniem!

Odkryj cały asortyment szaf na broń i sejfów na broń HARTMANN TRESORE w naszym katalogu!