Szafy na materiały niebezpieczne

Bezpieczeństwo od 150 lat. Ponad 200.000 klientów na całym świecie.

Przegląd naszych szaf na materiały niebezpieczne

Składowanie substancji niebezpiecznych jest uregulowane Normą Europejską EN 14470-1. Dotyczy to wszystkich branż, dla których szafa na materiały niebezpieczne jest absolutnie wymagana.

Aby więc inwestycja w zakresie przechowywania substancji niebezpiecznych była przyszłościowa, szafy powinny odpowiadać tej normie.

W tym krótkim przeglądzie znajdują się nasze najpopularniejsze szafy na substancje niebezpieczne.

Przyciskiem poniżej możesz obejrzeć wszystkie szafy na substancje niebezpieczne.

Szafy na substancje niebezpieczne –
wymagania według euro-normy 14470-1

Istnieją szafy na różne materiały niebezpieczne, np. żrące, łatwopalne czy szkodliwe dla środowiska. W normie EN 14470-1 sformułowano trzy istotne wymogi co do szafy na substancje niebezpieczne:

 • Minimalizacja ryzyka pożaru w związku z przechowywaniem materiałów łatwopalnych i ochroną zawartości szafy w razie pożaru przez określony w normie czas. Każda szafa musi być poddana jednolitemu testowi w komorze ogniowej. Szafy klasyfikuje się w czterech różnych typach: 90, 60, 30 i 15 minut.
 • Minimalizacja oparów odprowadzanych do otoczenia.
 • Zatrzymywanie możliwych wycieków wewnątrz szaf.

Bezpieczne szafy na substancje łatwopalne –
ochrona przed pożarem

Znajdziesz tu duży wybór szaf na substancje niebezpieczne do różnych zastosowań, np. do składowania płynów łatwopalnych w miejscu pracy.

Szafy na chemikalia i materiały niebezpieczne -
ochrona przed groźnymi substancjami

Szafy do przechowywania płynów szkodzących zdrowiu, groźnych dla wody, trujących i bardzo trujących oraz składowania płynów łatwopalnych.

Szafy ekologiczne -
ochrona przyrody i środowiska

Szafy ekologiczne do składowania substancji zagrażających wodzie w małych pojemnikach wewnątrz budynku. Nasze szafy ekologiczne to szafy bezpieczne o korpusie z blachy dobrej jakości, dopływie powietrza przez otwory wentylacyjne i szczelne półki wannowe uniemożliwiające ewentualny wyciek płynu poza szafę.

Szafy na kanistry -
bezpieczne składowanie płynów niebezpiecznych

Szafy na kanistry HARTMANN pomagają przechowywać i rozlewać zgodnie z przepisami kanistry z produktami niebezpiecznymi.

Szafy na materiały wybuchowe -
ochrona przed ogniem i eksplozjami

Szafy na materiały wybuchowe do przechowywania substancji wybuchowych i przedmiotów, które je zawierają (np. w przemyśle samochodowym). Dopuszczona do składowania poduszek powietrznych i jednostek napinaczy pasów bezpieczeństwa w klasach PT1 i PT2.

Szafy na substancje niebezpieczne
firmy HARTMANN TRESORE

Który sejf
jest odpowiedni dla Ciebie?

Znajdź krok po kroku sejf dopasowany
do Twoich indywidualnych potrzeb.

Otwórz wyszukiwarkę sejfu

Pewne przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Ustawodawca mówi o składowaniu, gdy przechowuje się chemikalia w ilości wykraczającej poza codzienne potrzeby. Szafa na materiały niebezpieczne należy do wyposażenia podstawowego zakładów pracujących z substancjami zagrażającymi środowisku lub mogącymi stać się zagrożeniem dla pracowników (jeśli są nieprawidłowo składowane).

Jakie materiały niebezpieczne muszą być przechowywane osobno?

Substancje lub mieszanki niebezpieczne muszą wykazywać jedną z poniższych cech:

 • grożące wybuchem
 • utleniające
 • łatwopalne lub bardzo łatwopalne
 • trujące albo bardzo trujące
 • szkodzące zdrowiu
 • żrące
 • drażniące
 • uczulające
 • rakotwórcze
 • zagrażające płodności
 • zmieniające genom
 • groźne dla środowiska.

Jak przechowuje się materiały niebezpieczne?

Bezpieczne składowanie chemikaliów w szafie na materiały niebezpieczne ma na celu odsunięcie ewentualnego zagrożenia od człowieka i przyrody.
Podstawa to osobne, suche i odpowiednio oznaczone pomieszczenia z dostateczną wentylacją. Ponadto  należy przestrzegać nakazów/zakazów co do wspólnego przechowywania różnych substancji – przykładowo nie wolno składować razem butli gazowych i płynów łatwopalnych (według zasad technicznych dotyczących materiałów niebezpiecznych). Nasze szafy na substancje niebezpieczne pomogą Ci przechowywać je bezpiecznie i zgodnie z prawem.
Obszary składowania powinny być wykorzystywane w sposób kontrolowany i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Można to łatwo rozwiązać montując drzwi pancerne.

Kupno szafy na materiały niebezpieczne

W HARTMANN TRESORE zakupisz certyfikowane szafy na substancje niebezpieczne, zabezpieczając je zgodnie z przepisami prawa. Dostarczymy je pod wskazany adres, a na życzenie możemy wnieść je na miejsce przeznaczenia za dodatkową opłatą.