Inne usługi dotyczące sejfu –

wypożyczenie i leasing sejfów.

Wypożyczanie sejfów –
gdy sejf potrzebny jest tylko na jakiś czas

Chętnie wypożyczymy Ci sejf w miarę możliwości zgodny rodzajem, wielkością i klasą bezpieczeństwa z Twoimi wymaganiami.

Sejfów HARTMANN na wypożyczenie używa się wszędzie tam, gdzie tymczasowo trzeba zabezpieczyć przedmioty wartościowe lub ważne dokumenty: na targach, aukcjach, kongresach i konferencjach, imprezach, koncertach, w produkcjach filmowych, kontenerach biurowych itd..

Leasing i finansowanie sejfów
Alternatywy dla kupna

Współpracujemy ze znanymi usługodawcami w zakresie leasingu i finansowania. Oferta leasingu dla firm:

  • możliwy pełen odpis podatkowy zamiast długoterminowej amortyzacji,
  • ochrona płynności finansowej, bez konieczności angażowania kapitału własnego,
  • oszczędzanie istniejącej linii kredytowej bądź rozszerzenie kredytowego pola działania,
  • neutralność w bilansie – raty leasingu to wydatki operacyjne, a nie zadłużenia trwałe,
  • zapewnienie konkurencyjności i niezależności bez rezygnacji z potrzebnych inwestycji.