Stopka redakcyjna

Podmiot odpowiedzialny za treść

HARTMANN TRESORE AG
Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)5251 1744-0
[email protected]

Wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Paderborn pod nr HR B 9008
nr identyfikacji podatkowej: DE 171976881

Zarząd:
Christoph Hartmann (Prezes Zarządu)
Markus Hartmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Ulrich Jostmeier

Wszelkie informacje i deklaracje zawarte na tych stronach internetowych nie mają charakteru wiążącego. HARTMANN TRESORE AG nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronie. Firma nie gwarantuje właściwości produktów zawartych na stronach internetowych. Z treści stron internetowych firmy nie wywodzi się żadnych roszczeń prawnych. Ewentualne błędy w treści stron zostaną skorygowane niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat. Treści stron internetowych mogą nie być stale aktualne z powodu przesuniętej w czasie aktualizacji. Stąd prosimy pytać nas o stan, szczegóły techniczne i możliwość dostarczenia produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są stale kontrolowane. Nie przejmujemy więc odpowiedzialności za treść łączonych stron.

Zgrywanie danych i oprogramowania
HARTMANN TRESORE AG nie gwarantuje bezbłędności danych i oprogramowania, które można zgrać ze stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG sprawdza oprogramowanie co do zakażenia wirusami. Zalecamy jednak po ściągnięciu danych i oprogramowania sprawdzić najnowszym programem antywirusowym, czy nie są skażone.

Prawa autorskie i pozostałe szczególne prawa ochronne
Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona prawami autorskimi. Zezwala się na zapisanie jednej kopii informacji z tych stron internetowych na jednym komputerze do użycia niekomercyjnego i osobisto-wewnętrznego. Grafiki, teksty, loga, zdjęcia itd. można zgrywać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, przesyłać, przekazywać lub wykorzystywać w innej formie tylko za pisemnym zezwoleniem HARTMANN TRESORE AG. W przypadku nazw produktów i firm może chodzić o zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione użycie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń zaniechania.

Ochrona danych osobowych i poufność
Nie można zapewnić, że przekazywane nam informacje lub dane osobowe nie są "odsłuchiwane" przez osoby trzecie przy przekazie.

Odpowiedzialność
HARTMANN TRESORE AG nie odpowiada za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody skutkowe, utratę danych, stracony zysk, ubytki systemowe lub produkcyjne, które powstają przez korzystanie z tych stron internetowych lub zgrywanie danych. Jeśli przy szkodzie powstałej przez korzystanie ze stron internetowych lub zgrywanie danych zachodzi umyślność lub ciężkie niedbalstwo, to nie obowiązuje wyłączenie z odpowiedzialności. Powstały przez korzystanie ze stron internetowych stosunek prawny między Państwem i HARTMANN TRESORE AG podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W razie sporów prawnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, wynikających z wykorzystania tych stron internetowych, sądem właściwym jest sąd w Paderborn, siedzibie HARTMANN TRESORE AG.
 
Ochrona danych
HARTMANN TRESORE AG chce wspierać zaufanie użytkowników do sieci WWW i z tego powodu wyjaśnia obchodzenie się z danymi osobowymi. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje się zbiera i jak się z nimi postępuje.

Polityka wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o.

Spółka Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone na naszych stronach systemy rejestracji w celu nawiązania z nami relacji handlowej. Rejestracja nie jest obowiązkowa. 

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek)

1.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.  Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików tzw. ciasteczek i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

3.  Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

4.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Hartmann Tresore Polska sp. z o. o.. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

6.  Strona internetowa Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o. może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

7.  Mechanizm „ciasteczek” nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

8.  Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a. świadczenia usług;

b. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

9.  Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

a. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10.  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a. niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

d. funkcjonalne – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; 

e. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

f. statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

11.  Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest w Polityce Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Hartmann Tresore Polska sp. z o. o.

12.  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Linki do innych stron internetowych
Strony WWW HARTMANN TRESORE AG zawierają ewentualnie linki do innych stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu na treść redakcyjną obcych stron WWW i na to, że prowadzący je dotrzymują przepisów o ochronie danych.

Reklama
Strony internetowe HARTMANN TRESORE AG z reguły nie zawierają powierzchni reklamowych. W przeciwnym razie następuje wydalenie reklamy przez zewnętrzne serwery Ad. Dane pobrane w związku z reklamą online (AdImpressions, AdKlicks) służą wyłącznie do użytku statystycznego i sporządzania raportów (reportings) klientom reklamowym. Nie wykorzystuje się przy tym danych osobowych. Przy wydaleniu reklamy mogą ewentualnie być użyte pliki cookies, na co HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu.