Dlaczego apteki powinny posiadać sejfy?

Bezpieczeństwo od 150 lat. Ponad 200.000 klientów na całym świecie.

Dlaczego apteki powinny posiadać sejfy?

Apteki to miejsca, gdzie przechowywane są różne substancje - również takie, które nieodpowiednio użyte, mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. To właśnie dlatego prawo nakłada na właściciela takiego przedsiębiorstwa obowiązek odpowiedniego przechowywania i zabezpieczania leków.

Prawo farmaceutyczne  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. wszystkie produkty lecznicze, którym upłynął termin ważności, są zepsute bądź sfałszowane powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku z etykietą o treści "Do unieszkodliwienia". Ustawa nakłada również na właściciela apteki obowiązek umieszczenia tego typu pojemników w zamkniętej szafie metalowej, której miejsce jest w pomieszczeniu magazynowym. Rozporządzenie nie precyzuje natomiast jakie zabezpieczenie powinna posiadać taka metalowa szafa, choć jasne jest, że prawna odpowiedzialność za prawidłową utylizację leków i środków do niej przeznaczonych nakłada na właściciela placówki obowiązek wybrania solidnej formy ochrony tego typu produktów leczniczych.

Przechowywanie substancji odurzających  

Jeśli apteka posiada w swojej ofercie środki odurzające, w tym narkotyki, ma wówczas obowiązek podjęcia szczególnych środków ostrożności. Przedsiębiorstwo ma za zadanie prowadzić tzw. książkę narkotyczną, która zawierać będzie szczegółową ewidencję przychodu i rozchodu tego typów leków. Rejestr ten z kolei będzie na bieżąco kontrolowany przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ponadto, narkotyki powinny być przechowywane w sejfie, w magazynie produktów farmaceutycznych. 

Hurtowa sprzedaż leków

Nie tylko właściciele aptek są zobowiązani do odpowiedniego przechowywania leków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2016 roku nakłada tego typu zobowiązania także na jednostki zajmujące się hurtową sprzedażą farmaceutyków. Muszą one posiadać co najmniej jedną trwale przymocowaną do ściany bądź podłogi pomieszczenia zamkniętą szafę, lodówkę bądź kasetę. I w tym przypadku prawo nie precyzuje jakiego typu zabezpieczenie powinno zostać użyte. Nie ulega jednak wątpliwości, że musi być ono adekwatne, a sam obowiązek przymocowania do położy wskazuje, że produkt musi charakteryzować się co najmniej klasą S2.

Sejfy i szafy dla branży farmaceutycznej znajdziesz na: www.hartmann-tresore.pl/pl/branze/apteki.