Stopka redakcyjna

Podmiot odpowiedzialny za treść

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

wpisana do KRS pod nr: 0000093229
NIP: PL 5262608969

Zarząd:
Grzegorz Ząbek (Prezes Zarządu)
Christoph Hartmann

Wszelkie informacje i oświadczenia zawarte na tych stronach internetowych nie mają charakteru wiążącego. Hartmann Tresore Polska sp. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią gwarancji i zapewnienia właściwości produktów. Gwarancje udzielone mogę być wyłącznie w ramach zawartego stosunku prawnego. Treść stron internetowych nie uzasadnia żadnych roszczeń prawnych. Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Ewentualne błędy w treści stron zostaną skorygowane niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat. Pomimo naszych starań treści stron internetowych mogą nie zawsze być aktualne. Odpowiemy na Państwa Pytania o szczegóły techniczne i możliwość dostarczenia produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie podlegają stałej kontroli i nie przejmujemy odpowiedzialności za treść łączonych i linkowanych stron.

Zgrywanie danych i oprogramowania

Hartmann Tresore Polska sp. z o.o. nie może zagwarantować bezbłędności danych i oprogramowania, które można zgrać ze naszych stron internetowych. Zalecamy po ściągnięciu danych i oprogramowania sprawdzić je najnowszym programem antywirusowym.

Prawa autorskie i pozostałe szczególne prawa ochronne

Treść i układ graficzny niniejszych stron internetowych są chronione prawami autorskimi. Zezwala się na zapisanie jednej kopii informacji z tych stron internetowych na jednym komputerze do użycia niekomercyjnego i dozwolonego użytku prywatnego. Grafiki, teksty, loga, zdjęcia itd. można zgrywać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, przesyłać, przekazywać lub wykorzystywać w innej formie tylko za pisemnym zezwoleniem Hartmann Tresore Polska sp. z o.o. W przypadku nazw produktów i firmy możemy posługiwać się zarejestrowanymi znaki towarowymi lub markami, ich nieuprawnione użycie prowadzić do roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o zaniechanie naruszeń oraz odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność

Hartmann Tresore Polska sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę danych, utracony zysk, błędy systemowe lub produkcyjne, które powstają przez korzystanie z naszych stron internetowych lub zgrywania danych. Wyłącznie odpowiedzialności nie dotyczy w przypadku działań umyślnych lub w wyniku ciężkiego niedbalstwa. Powstały przez korzystanie ze stron internetowych stosunek prawny między Państwem i nasza spółka podlega prawu polskiemu. W razie sporów prawnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, wynikających z wykorzystania tych stron internetowych, sądem właściwym jest sąd w Warszawie.

Ochrona danych osobowych i poufność

Zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych.

Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami