Dlaczego zawsze musisz trzymać broń w sejfie?

Dlaczego zawsze musisz trzymać broń w sejfie?
Bezpieczeństwo w domu
10 maja 2021

Przede wszystkim dlatego, że takie są wymagania Ustawy o broni i amunicji. Jak zatem prawidłowo przechowywać broń, jakie są wymogi Rozporządzenia z 2014 roku i jak wygląda kontrola przechowywania broni?

Jak należy przechowywać broń?

Przede wszystkim tak, by dostępu do niej nie miały osoby nieuprawnione (por. art. 32 Ustawy o broni i amunicji). Oznacza to, że broń należy przechowywać w zamknięciu, a dostęp do miejsca przechowywania i możliwość faktycznego wyciągnięcia broni powinna mieć jedynie osoba, która jest do tego uprawniona. Jeśli zatem nasz sejf ma zamek elektroniczny, to kod do niego powinien być znany jedynie uprawnionemu posiadaczowi broni. Warto pamiętać, by – jeśli sejf jest chroniony kluczem – dostęp do niego również był ograniczony (klucz nie może swobodnie leżeć obok sejfu czy w ogólnodostępnej skrzynce). Najlepiej przypiąć go do codziennych kluczy bądź portfela. W razie kontroli zabezpieczenia broni, policja może dopytać o to, jak przechowywany jest klucz. Jeżeli z naszej odpowiedzi funkcjonariusze wywnioskują, że może mieć do niego dostęp żona, sąsiad bądź dziecko, to uzna, że broń jest przechowywana nieprawidłowo.

witryna pancerna na broń marki HARTMANN TRESORE
specjalny sejf na broń długą wyprodukowany przez HARTMANN TRESORE
Czy do przechowywania broni mogę użyć dowolnego sejfu?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26. sierpnia 2014 roku precyzuje, gdzie broń musi być przechowywana. Jest to magazyn broni bądź urządzenie spełniające wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Nie jest to zatem decyzja moralna dotycząca tego, czy powinno się trzymać broń w sejfie, ale twardy wymóg ustawy. Co ciekawe, ustawa nie precyzuje miejsca umieszczenia sejfu – można go zatem mieć zarówno w domu, biurze, jak i na działce, czy nawet u przyjaciela. Sejf nie musi również być przytwierdzony do podłoża bądź elementów konstrukcyjnych budynku (choć oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, warto zadbać o przymocowanie szafy na broń, zwłaszcza jeśli jej waga nie przekracza 200 kg. Sejf na broń musi też posiadać wyraźną certyfikację – np. w formie tabliczki znamionowej potwierdzającej to, że sejf jest klasy S1 (lub wyższej).

Zasady przechowywania broni i amunicji w sejfie

Broń palna musi leżeć w magazynie bądź sejfie rozładowana, a warunki jej przechowywania muszą uwzględniać wymagania jej producenta. Amunicję należy przechowywać w pudełkach lub pojemnikach w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju (nie w magazynkach!), przy czym żadne rozporządzenie nie precyzuje limitu amunicji. To, czy naboje trzeba trzymać w sejfie, czy nie, jest sprawą sporną. Z jednej strony par. 3 pkt. 3 rozporządzenia z 2014 roku mówi jedynie o przytoczonych powyżej zasadach, a jednocześnie par. 5. tego samego rozporządzenia mówi o tym, że „Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450”. Co do zasady, bezpieczniej jednak zatem trzymać amunicję również w sejfie. Dobrym rozwiązaniem będzie tu np. przechowywanie amunicji w zabezpieczonym pojemniku w osobnym, wewnętrznym sejfie. Dzięki umieszczeniu jej w innym miejscu niż broń, znacznie zwiększa się bezpieczeństwo własne, jak i rodziny posiadacza broni.

Dowiedz się o tym więcej z artykułu "Nowa szafa na broń zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych".

witryna na broń HARTMANN TRESORE
Kontrola przechowywania broni – kto, kiedy, jak?

To, czy przechowujesz broń zgodnie z przepisami, może skontrolować policja (oraz inne organy wojskowe – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Taką wzmożoną akcję kontrolowania przechowywanej broni przeprowadzano np. przed Światowymi Dniami Młodzieży w całej Małopolsce.

Przechowywanie broni zgodnie z założeniami ustawy jest ważne, bo na mocy art. 17 pkt. 1 policja może odmówić wydania pozwolenia na broń (bądź je cofnąć) osobie, która naruszyła zasady jej przechowywania. Wprawdzie nie ma osobnych przepisów określających sposób przeprowadzenia kontroli przechowywania broni, ale warto pamiętać o tym, że po zakończeniu czynności kontroli, organ, który ją wykonuje, musi sporządzić protokół. W przypadku jakichkolwiek niejasności można się z nim nie zgodzić i odwołać do właściwego organu.

Z innego artykułu dowiesz się, co jest ważne w trakcie zmiany kodu w zamku sejfowym.

Zobacz również:

Polecane produkty

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami