Przechowywanie substancji niebezpiecznych

Przechowywanie substancji niebezpiecznych

źródło: totojang1977 / stock.adobe.com

Bezpieczeństwo i prawo Bezpieczeństwo w biznesie
12 kwietnia 2022

Z substancjami niebezpiecznymi praktycznie każdy z nas ma do czynienia na co dzień, choć nie do końca jest tego świadomy. Po prostu w codziennym życiu mają one inną nazwę, taką jak olej, benzyna, kwas, farba, klej czy rozpuszczalnik. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że są to groźne środki i powinny być składowane w magazynie substancji niebezpiecznych. Każdy podmiot lub firma posługujące się materiałami groźnymi dla życia i zdrowia ludzi powinny przestrzegać zasad magazynowania substancji niebezpiecznych. Jakie to są zasady i jak przechowywać groźne specyfiki, dowiesz się z dalszej części artykułu.

Czym są substancje niebezpieczne?

Substancje niebezpieczne to różnego rodzaju mieszaniny związków chemicznych i biologicznych. Właściwości fizyczne tych środków mogą podczas ich używania zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. Są to również takie związki, które zagrażają środowisku naturalnemu.

Posługiwanie się groźnymi specyfikami często wymaga powzięcia specjalnych środków ostrożności. Niektóre substancje żrące i kwasy wymuszają stosowanie takich zabezpieczeń jak na przykład:

● gogle ochronne,
● rękawice,
● kombinezon ochronny,
● maska przeciwgazowa.

Przechowywanie substancji niebezpiecznych wymaga spełnienia określonych warunków, ponieważ groźne materiały mają właściwości takie jak:

● wybuchowe,
● łatwopalne,
● utleniające,
● toksyczne,
● żrące,
● drażniące,
● rakotwórcze,
● uczulające,
● mutagenne.

Zasady przechowywania substancji niebezpiecznych

Groźne surowce mają różne właściwości fizykochemiczne i w związku z tym każdy szkodliwy materiał musi być traktowany indywidualnie. Zasady magazynowania substancji niebezpiecznych zależą właśnie od charakterystyki konkretnego środka. Inaczej traktuje się przedmioty wybuchowe a inaczej toksyczne.

Magazyn substancji niebezpiecznych musi spełniać przede wszystkim wymogi przepisów budowlanych. Każdy obiekt powinien być dostosowany do substancji, które będą tam przechowywane. Konstrukcja budynku musi przede wszystkim być odporna na działanie określonego surowca. Kolejną sprawą jest odległość magazynu środków niebezpiecznych od budynków mieszkalnych.

Zasady magazynowania substancji niebezpiecznych wewnątrz budynku również zależą od właściwości określonego szkodliwego materiału. Do składowania używa się między innymi:

● wanien wychwytowych,
● szaf na chemikalia,
● szaf na butle gazowe,
● systemów ochrony powierzchni,
● regałów na materiały niebezpieczne,
● sorbentów.

Magazynowanie substancji niebezpiecznych – przepisy prawne

Podstawa prawna dotycząca zasad magazynowania substancji niebezpiecznych to przede wszystkim Ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tym aktem prawnym przechowywanie substancji niebezpiecznych powinno odbywać się w taki sposób, aby groźne środki nie miały możliwości dostać się do środowiska, czyli do powietrza, gruntu lub wody.

Odpowiednie zabezpieczenie substancji niebezpiecznych spoczywa na barkach przedsiębiorcy. To on musi poinformować swoich pracowników o właściwościach określonej substancji i przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z danym materiałem.

Właściciel firmy również musi zadbać o wyposażenie magazynu w odpowiednie maszyny i urządzenia, które nie pozwolą groźnej substancji przedostać się do gruntu, wody i powietrza.

Przeczytaj także: Przechowywanie broni i substancji niebezpiecznych zgodnie z przepisami

Ognioodporne szafy na chemikalia

Wszystkie łatwopalne substancje należy przechowywać w specjalnych ognioodpornych szafach na chemikalia. Dopuszczone do przechowywania groźnych cieczy i materiałów łatwopalnych są szafy posiadające najwyższy certyfikat odporności ogniowej. Każdy magazyn substancji niebezpiecznych powinien być wyposażony w szafy dostosowane do rodzaju przechowywanego materiału.

Ognioodporne szafy na chemikalia są zaprojektowane tak, aby zapewniały odpowiednią wentylację wewnątrz. Oprócz ognioodporności zabezpieczają także przed wilgocią i eksplozją (posiadają uziemienie). Najważniejszą cechą jest jednak skuteczne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. Konstrukcja szafy chroni także przed niekontrolowanym wyciekiem środków żrących.

Może Cię zainteresować: Jaki sejf na broń wybrać?

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami