Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych
Bezpieczeństwo w biznesie Bezpieczeństwo i technologia
10 maja 2022

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że z materiałami niebezpiecznymi ma do czynienia na co dzień. Zwykła bateria do dziecięcej zabawki w określonych warunkach może być niebezpieczna, dlatego zużyte akumulatory składuje się według określonych zasad. Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i utylizacją groźnych substancji muszą przestrzegać zasad magazynowania materiałów niebezpiecznych. Tego, czym są surowce szkodliwe i jakie są reguły ich przechowywania, dowiesz się z dalszej części artykułu.

Zasady magazynowania materiałów niebezpiecznych

Szkodliwe substancje mają różne właściwości. Dlatego zasady magazynowania materiałów niebezpiecznych zależą od właściwości konkretnego środka. Inaczej przechowuje się kwasy, a inne są zasady w stosunku do paliw czy rozpuszczalników.

Przechowywanie groźnych substancji w dużych ilościach wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków. Każdy magazyn materiałów niebezpiecznych musi być skonstruowany zgodnie z przepisami budowlanymi i być odporny na działanie surowca, który w nim będzie składowany. Ponadto magazynowanie materiałów niebezpiecznych nie może odbywać się zbyt blisko siedlisk ludzkich.

Oprócz wymogów dotyczących konstrukcji magazynu i jego odległości od budynków mieszkalnych istnieją także wymogi dotyczące urządzeń i narzędzi do składowania. Magazyn materiałów niebezpiecznych powinien być wyposażony w:

● sorbenty,
● regały na substancje żrące,
● systemy odprowadzania oparów,
● systemy ochrony powierzchni,
● sejfy na chemikalia,
● szafy na butle gazowe,
● wanny wychwytowe.

Wszystkie urządzenia, w które wyposażony jest magazyn materiałów niebezpiecznych, muszą być regularnie sprawdzane. Jakiekolwiek uszkodzenia regałów, sejfów domowych czy wanien powinny być natychmiast usuwane. W przypadku wystąpienia korozji należy urządzenie wymienić na nowe.

Czym są i jakie właściwości mają materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne to wszystkie substancje mogące zagrozić ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu. Może się to odbywać poprzez skażenie gleby, powietrza, wody lub bezpośredni kontakt.

Różne substancje mogą mieć specyficzne właściwości. Najpopularniejsze są materiały łatwopalne, takie jak benzyna. Ponadto na co dzień w wielu gospodarstwach domowych do czyszczenia powierzchni używa się środków żrących i drażniących na bazie chloru.

Rzadziej spotykane są specyfiki mające właściwości wybuchowe, rakotwórcze, toksyczne czy mutagenne.

Praca z groźnymi substancjami jest szkodliwa. Dlatego pracownicy magazynu materiałów niebezpiecznych do zabezpieczenia ciała wykorzystują rękawice, gogle ochronne, specjalne kombinezony i maski przeciwgazowe.

Jakie przepisy prawne regulują zasady magazynowania materiałów niebezpiecznych

Zasady magazynowania materiałów niebezpiecznych zostały określone w:

● Ustawie z dnia 27. kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
● Ustawie z dnia 25. lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
● Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe akty prawne mówią między innymi o tym, że to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe magazynowanie materiałów niebezpiecznych. Pracownicy firmy powinni być przeszkoleni i znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Cały personel przedsiębiorstwa musi wiedzieć, z jaką substancją pracuje i jak postępować w przypadku awarii urządzeń.

Groźne substancje muszą być tak zabezpieczone, aby nie było możliwości wydostania się ich do środowiska. Ponadto właściciel firmy powinien zadbać o wyposażenie magazynu materiałów niebezpiecznych w maszyny i urządzenia chroniące przed dostaniem się związków chemicznych do wody, powietrza i gruntu.

Zbiorniki i opakowania do przechowywania muszą być odpowiednio oznaczone w widocznym miejscu. Dodatkowo w magazynie powinny znaleźć się instrukcje dotyczące sposobu składowania, ładowania oraz rozładowywania materiałów niebezpiecznych.

Przeczytaj: Przechowywanie broni i substancji niebezpiecznych zgodnie z przepisami

Szafy i sejfy do magazynowania materiałów niebezpiecznych

Szafy na chemikalia powinny spełniać szereg wymogów. Takie urządzenia muszą być wyposażone w wewnętrzny system wentylacji. Zastosowanie uziemienia skutecznie będzie chronić przed ewentualnym wybuchem.

Ważną kwestią jest ochrona przeciwpożarowa. Materiały łatwopalne przechowuje się w szafach wykonanych z surowców odpornych na ogień. Sejfy, w których składuje się groźne substancje, powinny skutecznie zabezpieczać przed otwarciem przez osoby nieuprawnione. Zastosowanie certyfikowanego zamka może być dobrym rozwiązaniem.

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych nie jest prostą sprawą. Trzeba spełnić nie tylko wiele norm dotyczących samego magazynu, ale również wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej. Dodatkowo ważne są urządzenia służące do przechowywania substancji. Jeśli chcesz uniknąć sankcji prawnych, powinieneś wyposażyć magazyn między innymi w ognioodporne i szczelne sejfy na chemikalia.

Jeśli interesują Cię akumulatory litowo-jonowe, także będące materiałami niebezpiecznymi, sprawdź naszą kategorię: szafy na akumulatory

Mogą cię także zainteresować: 

Polecane produkty

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami