Bezpieczeństwo sejfów

Sprawdzona i certyfikowana jakość to faktyczna ochrona.

Sejf ma niezawodnie chronić Twoje rzeczy wartościowe. Stąd przy  wyborze odpowiedniego sejfu, postaw na najwyższą jakość. Atrybuty bezpiecznego sejfu takie jak: specjalne wypełnienia betonowe lub mineralne, pancerze i kratownice między ścianami sejfu, czy technologia użyta do produkcji nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Najważniejsze informacje na temat „Bezpieczeństwa i sejfów” zebraliśmy poniżej.

Klasy bezpieczeństwa
i odporności

Sejfy z określoną klasą bezpieczeństwa bądź stopniem odporności są certyfikowane przez niezależny instytut, jak VdS Schadenverhütung lub ECB-S. Tej jakości możesz zaufać! Poszczególne klasy bezpieczeństwa i ich znaczenie zestawiliśmy tutaj w postaci tabeli.

Procedura testowa w badaniu
odporności na włamanie i ogień

Zanim sejf dostanie tabliczkę kontrolną, musi przejść obszerne testy przy użyciu rozmaitych narzędzi. Instytuty certyfikujące przeprowadzają je według dokładnie zdefiniowanych kryteriów. Są procedury badań zarówno dla odporności antywłamaniowej jak i ognioodpornej.

Wyposażenie sejfu
w elementy instalacji alarmowej

Na życzenie wyposażymy Twój sejf w elementy umożliwiające podłączenie go do instalacji alarmowej. Może to mieć także korzyści ubezpieczeniowe.

Przytwierdzanie sejfów –
jeszcze bezpieczniej

Kolejnym ważnym aspektem zwiększającym bezpieczeństwo jest przytwierdzenie sejfu – uniemożliwi to potencjalnym włamywaczom wyniesienie sejfu.

ECB•S – certyfikowane bezpieczeństwo
sejfów

„European Certification Body”, zwane krótko ECB, jest cenioną, neutralną jednostką certyfikacji zrzeszenia ESSA (European Security Systems Association). Certyfikuje ona zabezpieczenia takie jak sejfy do przechowywania wartościowych przedmiotów, sejfy na nośniki danych i zamki o wysokim stopniu bezpieczeństwa, zgodnie z normami europejskimi i potwierdza zachowanie standardów marki certyfikacyjnej ECB•S.

Podczas homologacji, certyfikacji i kontroli jakości ECB współpracuje wyłącznie z uznanymi partnerami, do których należy też VdS Schadenverhütung.

5 powodów, dla których możesz
zaufać sejfom w hotelach

W sieci pełno jest wpisów ujawniających kody typu „master” do sejfów hotelowych. Ostatnio na portalu niebezpiecznik.pl pojawiło się nagranie sejfu hotelowego HS 420-02 marki Hartmann Tresore jednego z warszawskich hoteli, które zwróciło uwagę na ważny aspekt bezpieczeństwa gości podczas pobytu w hotelu. Dziennikarz portalu sfilmował otwarcie sejfu tzw. „masterkodem”, który wbrew naszym zaleceniom, nie został zmieniony w hotelu przed oddaniem sejfu do użytku gości. Stosowna informacja znajduje się w instrukcji obsługi. Na wspomnianym portalu pojawił się także artykuł pt. „Nie ufaj sejfom w hotelach”. Dziękujemy Autorowi, któremu w krótkim czasie udało się zmotywować wielu posiadaczy sejfów hotelowych do zmiany fabrycznych kodów otwierania awaryjnego nie tylko w ich własnym interesie, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ich gości.

Chcielibyśmy jednak nie zgodzić się z tezą tytułową artykułu. Sprawdzajcie, ale bądźcie spokojni: dobrze zarządzany sejf hotelowy bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Sejfy hotelowe to urządzenia, z których jako goście będziemy mogli bezpiecznie korzystać, jeżeli menedżerowie hoteli dochowają odpowiednich procedur. Zmiana kodu master powinna być czymś zupełnie naturalnym. Jak trafnie zauważa Autor opublikowanego artykułu z niebezpiecznika, jeżeli gość zmieni fabryczny kod master, hotelarz w sytuacji awaryjnej nie zdoła go otworzyć, a co ważniejsze, nie będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności. Zmieniamy kody do komputera, PIN do karty, dane dostępowe do logowania – ta sama zasada obowiązuje w przypadku sejfów. Skąd przekonanie, że moje rzeczy w hotelu są bezpieczne? Powodów jest kilka:

1. Funkcje sejfu

Sejfy hotelowe różnią się od siebie, ale większość z nich posiada, jak słusznie zauważa Autor artykułu, dwa tryby obsługi. Pierwszy z nich dotyczy gościa hotelowego, który zastając otwarty sejf w hotelu deponuje w nim rzeczy i zamyka sejf wpisując własny kod. Drugi tryb dotyczy obsługi technicznej obiektu, która w przypadku chwilowej amnezji gościa lub awarii może otworzyć sejf awaryjnie. Otwarcie awaryjne następuje najczęściej w obecności gościa. Jeżeli sejf otwarto kodem awaryjnym i jest on wyposażony w funkcję audytu (tak jak HS 420-02), to po odczytaniu wykonanych operacji zapisanych w pamięci zamka zostanie to udowodnione. Jeśli w takiej sytuacji dojdzie do kradzieży – odpowiedzialność hotelarza będzie oczywista, gdyż audyt operacji będzie jednoznacznie wskazywał na otwarcie sejfu przez personel hotelu. Ponadto próby otwierania sejfu różnymi kodami (jeżeli nie znamy właściwej kombinacji) uruchamiają zwłokę czasową, która utrudnia podejmowanie dalszych prób nieuprawnionego otwarcia. Niektóre sejfy nie mają „masterkodu”, a do ich otwarcia potrzebny jest specjalny klucz mechaniczny lub elektroniczny, którym dysponuje najczęściej jedynie kierownik obiektu.

2. Depozyt

Jeżeli mamy szczególnie cenny przedmiot, powinniśmy zdeponować go w depozycie hotelowym, a nie w sejfie znajdującym się w pokoju. Każdy szanujący się obiekt oddaje do dyspozycji gości tzw. skrytki depozytowe, które działają na tych samych zasadach co depozyty bankowe: otrzymujemy kasetkę w której możemy cenne rzeczy zdeponować. Do jej otwarcia potrzebna jest obecność dwóch osób – pracownika hotelu i gościa, który złożył depozyt. Żadna z tych osób samodzielnie nie może podjąć depozytu, a pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo depozytu spoczywa na hotelu. Oprócz ochrony pasywnej depozyt pozostaje pod całodobowym dozorem personelu hotelowego.

3. Regulacje prawne

Odpowiedzialność osób utrzymujących hotele została przez ustawodawcę sformułowana niezwykle szeroko. Jest to odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka, co oznacza, że hotelarz odpowie za utratę rzeczy wniesionych do hotelu niezależnie od tego, czy ponosi on winę za ich utratę (np. kradzież walizki przez innego gościa w lobby hotelowym w trakcie check-in). Odpowiedzialność ta ma konkretny wymiar finansowy i może sięgać nawet stukrotności stawki, którą płacimy za pokój, a w niektórych przypadkach może ona przekraczać tę kwotę (np. utrata powierzonego depozytu znacznej wartości). Na marginesie dodam, że wszelkie klauzule wyłączające odpowiedzialność hotelarza zawarte w regulaminach czy kartach meldunkowych są nieskuteczne w stosunku do gości hotelowych i mogą narażać hotel na odpowiedzialność z tytułu stosowania tzw. klauzul abuzywnych. Listę klauzul niedozwolonych publikuje UOKiK.

4. Bezpieczeństwo w hotelu

Ze względu na powyższy punkt odpowiedzialni administratorzy obiektów hotelowych przykładają znaczną wagą do kwestii związanych z bezpieczeństwem. W renomowanych obiektach znajdziemy ponadto monitoring, ochronę fizyczną, odpowiednie zarządzanie i nadzór nad personelem, sejfy i skrytki depozytowe w których można przechowywać nawet cenne futra ;). Można zatem powiedzieć, że hotele, co do zasady, są bezpieczne. Zdarzało nam się przeprowadzać audyty bezpieczeństwa w hotelach i wdrażać stosowne procedury, mające na celu bezpieczeństwo gości i ich mienia, a tym samym ograniczenia ryzyka związanego z ewentualną odpowiedzialnością hotelarza.

5. Aspekt praktyczny

Są sytuacje, w których sejf w hotelu staje się nieodzowny, a korzystanie z niego znacznie podnosi komfort pobytu w obiekcie. Jak bowiem bezpiecznie skorzystać z hotelowego SPA, sauny czy basenu bez pozostawienia wartościowych przedmiotów w pokojach hotelowych bądź w hotelowym depozycie? Podobnie w przypadku konferencji połączonych z aktywnościami outdoorowymi trudno wyobrazić sobie gości w trakcie takich zabaw wyposażonych w laptopy.

Pamiętajmy, że sejfy hotelowe to urządzenia, z których będziemy mogli bezpiecznie korzystać, jeżeli zachowamy odpowiednie procedury. To tak, jakbyśmy nie zmieniali kodu dostępu do komputera osobistego lub konta w banku. Nasi klienci hotelowi są informowani o konieczności zmiany tych kodów. Jeżeli tego nie robią, to ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne straty poniesione przez gości hotelowych (o odpowiedzialności hotelarzy piszemy na naszym blogu www.sejfer.pl/odpowiedzialnosc-hoteli-rzeczy-zostawione-gosci-cz-1/ ). Dodam jeszcze tylko, że sejf posiada opcjonalnie dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym możemy z łatwością ustalić, kto, kiedy i jakim kodem sejf otwierał, a także ograniczyć ilość prób otwarcia sejfu. Oprócz tego oferujemy naszym klientom nowoczesne sejfy hotelowe, wolne od opisanego na wstępie zagrożenia.

Hartmann Tresore Polska