Klasy bezpieczeństwa i stopnie odporności

Twojego sejfu – bezpieczeństwo gwarantowane certyfikowaną jakością.

Klasa bezpieczeństwa lub stopień odporności dają informacje o tym, jaką odporność na włamanie lub jaką klasę ognioodporności zapewnia dany sejf. Ów stopień odporności jest certyfikowany przez niezależne i uznane w całej Europie instytucje takie jak "VdS Schadenverhütung GmbH" czy "European Security Systems Association (ESSA) e. V.". W tym celu przeprowadzane są szeroko zakrojone testy z użyciem najróżniejszych narzędzi, podczas których sprawdza się, jak długo dany sejf wytrzymuje próby włamania. Najważniejszymi normami dotyczącymi odporności na włamanie sejfówEN 1143-1 i EN 14450.

Stopień odporności lub klasa bezpieczeństwa jest istotna dla zaklasyfikowania zawartości sejfu do odpowiedniej kategorii ubezpieczeniowej. Szczegóły znajdziesz w tabeli poglądowej.

Ochrona ubezpieczeniowa
Twojego sejfu

Klasa bezpieczeństwa / Stopień odporności Krótki opis zabezpieczeń Rodzaj ochrony Limit przechowywanych wartości pieniężnych*
A wg VDMA 24992** drzwi dwuścienne, korpus jednościenny ograniczona odporność na włamanie wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
B wg VDMA 24992** drzwi i korpus dwuścienne lub trójścienne, listwa przeciwogniowa na całym obwodzie ograniczona odporność na włamanie, ognioodporność wg DIN 4102 wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
S 1 wg PN-EN 14450 drzwi dwuścienne, korpus jednościenny, mechanizm ryglujący certyfikowana odporność na włamanie wg PN-EN 14450 wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
S 2 wg PN-EN 14450 drzwi dwuścienne, korpus z reguły dwuścienny certyfikowana odporność na włamanie wg PN-EN 14450 wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
N (0) wg PN-EN 1143-1 drzwi i korpus wielościenne, listwa przeciwogniowa na całym obwodzie certyfikowana odporność na włamanie wg gwarantowanej jednostki odporności RU 30/30 0,5 jednostki obliczeniowej (j. o.)
I wg PN-EN 1143-1 drzwi i korpus wielościenne, specjalne wypełnienie drzwiczek, listwa przeciwogniowa na całym obwodzie certyfikowana odporność na włamanie wg gwarantowanej jednostki odporności RU 30/50 1 j. o.
II wg PN-EN 1143-1 drzwi i korpus trójścienne, listwa przeciwogniowa na całym obwodzie RU 50/80 1,5 j. o.
III wg PN-EN 1143-1 drzwi i korpus ze specjalnym wypełnieniem RU 80/120 3 j. o.
IV wg PN-EN 1143-1 ze specjalnym kompletnym wypełnieniem betonowym RU 120/180 5 j. o.
IV KB wg PN-EN 1143-1 ze specjalnym kompletnym wypełnieniem betonowym RU 120/180, KB: RU 1.000 5 j. o.
V wg PN-EN 1143-1 ze specjalnym kompletnym wypełnieniem betonowym RU 170/270 8 j. o.
V KB wg PN-EN 1143-1 ze specjalnym kompletnym wypełnieniem betonowym RU 170/270, KB: RU 1.000 8 j. o.

* Dopuszczalne limity przechowywanych wartości podawane są w jednostkach obliczeniowych i dotyczą przedsiębiorstw. Źródła: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 14.10.1998 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) w sprawie podziału pomieszczeń i urządzeń na klasy odporności na włamanie; Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166 poz. 1128).
** Stan 05/1995. Norma VDMA 24992 została wycofana przez VDMA z dniem 31.12.2003.

Normy europejskie
dotyczące odporności na włamanie

Stopnie odporności
wg PN-EN 1143-1

W normach PN-EN 1143-1 i PN-EN 1143-2 są ustalone wymagania i metody badawcze, według których testowane są sejfy na przedmioty wartościowe, drzwi pomieszczeń sejfowych oraz pomieszczenia sejfowe (PN-EN 1143-1) lub systemy depozytowe (sejfy wrzutowe, PN-EN 1143-2) pod kątem odporności na włamanie.

Podstawę certyfikacji stanowi obszerny test włamywania przy użyciu różnych narzędzi mechanicznych i termicznych przeprowadzany przez niezależne instytucje jak np. "VdS Schadenverhütung GmbH". Tylko sejfy wytrzymujące te testy uzyskują jako znak jakości odpowiednią plakietkę kontrolną jednostki certyfikacyjnej np. VdS lub ESSA (European Security Systems Association) ze swoim instytutem badawczym ECB-S.

W zależności od czasu wytrzymałości sejfów w trakcie testu włamania rozróżnia się różne stopnie odporności. Sięgają one z reguły od 0 do 10 klasy i są często wyrażane w cyfrach rzymskich (od N(0) do X). Zamiast "stopnia odporności" używane jest często także równoznacznie pojęcie "klasa odporności".

Klasy bezpieczeństwa
wg PN-EN 14450

Norma PN-EN 14450 (VdS 2862) ustala metody badania szaf pancernych. Rozróżnia się klasy bezpieczeństwa S 1 i S 2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w tej normie leżą poniżej wymagań normy PN-EN 1143-1, ale powyżej wymagań normy VDMA 24992.

Klasy bezpieczeństwa
wg VDMA 24992

Wg VDMA 24992 szafy stalowe można oznaczać klasą bezpieczeństwa A lub B, jeśli spełnione są wymagania normy VDMA 24992 (wydanie z maja 1995) jako przepisu konstrukcyjnego dla tychże szaf. Po wycofaniu tej normy przez wydający ją VDMA z dniem 31.12.2003 zlikwidowany został także prowadzony przez VDMA nadzór rynkowy. W przypadku naszych sejfów zachowanie tychże wymagań jest przez nas mimo to potwierdzane na tabliczce identyfikacyjnej (własna deklaracja zgodności). Bliższe informacje w tej kwestii znajdziesz na stronach ESSA.

Klasy VdS
wg VdS 2450 i VdS 2528

Zwłaszcza w Niemczech do oznaczania stopni odporności na włamanie stosowane jest także określenie klasy VdS. Pojęcie to wywodzi się od organizacji "VdS Schadenverhütung", która należy do najbardziej znanych instytutów badawczo-certyfikacyjnych na świecie. Jeśli więc jakiś sejf został sprawdzony i certyfikowany przez VdS, mówi się często zamiast o "stopniu odporności" o "klasie VdS".

Najważniejszą wytyczną VdS dotyczącą sejfów na przedmioty wartościowe oraz pomieszczeń sejfowych jest  norma VdS 2450 bazująca na normie PN-EN 1143-1. W normie VdS 2450 ustalone są metody badania sejfów na przedmioty wartościowe odpowiadające metodom zapisanym w normie PN-EN 1143-1. Dla szaf pancernych według normy PN-EN 14450 jako przepis kontrolny obowiązuje odpowiednio wytyczna VdS 2528. Klasy VdS według VdS 2450 mieszczą się w zakresie od 0 do 10 i są równoznaczne ze stopniami odporności N (0) do 10 wg PN-EN 1143-1.

Na stronie "Test sejfów" znajdziesz dalsze informacje dotyczące organizacji "VdS Schadenverhütung" oraz metod testowania sejfów.

Bezpieczeństwo pożarowe i ognioodporność
Podwójna ochrona Twoich przedmiotów wartościowych

Sejfy z certyfikowaną ognioodpornością chronią skutecznie zawartość przed ogniem, dymem i płynem gaśniczym. Podobnie jak w przypadku klas bezpieczeństwa i stopni odporności na włamanie także w przypadku ognioodporności występują różne normy o zróżnicowanej specyfice. Najważniejszymi są PN-EN 1047-1 oraz PN-EN 15659.

Sejfy posiadające zarówno zweryfikowaną odporność na włamanie jak też na działanie ognia otrzymują u nas tak zwane podwójne korpusy – w wielu różnych kombinacjach klas odporności na ogień i włamanie.

Najważniejsze informacje dotyczące ognioodporności znajdują się w poniższej tabeli.

Klasa ognioodporności Krótki opis zabezpieczeń Rodzaj ochrony Limit przechowywanych wartości pieniężnych
S 60 P wg PN-EN 1047-1 Wysoka odporność ogniowa, zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami odporności antywłamaniowego. 60 minut odporności na ogień dla papieru wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
S 120 P wg PN-EN 1047-1 Wysoka odporność ogniowa, zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami bezpieczeństwa antywłamaniowego. 120 minut odporności na ogień dla papieru wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
S 60 DIS wg PN-EN 1047-1 Wysoka odporność ogniowa, zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami bezpieczeństwa antywłamaniowego. 60 minut odporności na ogień dla nośników danych wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
S 120 DIS wg PN-EN 1047-1 Wysoka odporność ogniowa, zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami bezpieczeństwa antywłamaniowego. 120 minut odporności na ogień dla nośników danych wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
LFS 30 P wg PN-EN 15659 Lekkie zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed ogniem, dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami bezpieczeństwa antywłamaniowego. 30 minut lekkiej odporności na ogień dla papieru wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym
LFS 60 P wg PN-EN 15659 Lekkie zabezpieczenie specjalnymi wypełnieniami i uszczelkami przed ogniem, dymem i płynem gaśniczym. Sejfy dostępne w połączeniu z różnymi klasami bezpieczeństwa antywłamaniowego. 60 minut lekkiej odporności na ogień dla papieru wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym

Sejfy z ognioodpornością
wg PN-EN 1047-1

Sejfy z ognioodpornością wg PN-EN 1047-1 chronią zawartość sejfu przez 60 lub 120 minut przed ogniem, gazami pożarowymi i wodą gaśniczą. Muszą przejść pomyślnie test ogniowy Zakładu Badań Materiałowych Politechniki w Brunszwiku. W ramach tego testu sejf nagrzewany jest przez 60 lub 120 minut do temperatury 1090 °C i następnie zrzucany z wysokości 9,15 m na podłoże żwirowe. Odpowiada to upadkowi z 3 piętra płonącego budynku. Podczas testu temperatura we wnętrzu sejfu może wzrosnąć jedynie o określoną liczbę stopni. Więcej na temat tak zwanego "testu brunszwickiego" (niem. Braunschweig-Test) znajdziesz TUTAJ.

Sejfy ognioodporne
wg PN-EN 15659

Sejfy ognioodporne wg PN-EN 15659 (sejfy z lekką odpornością ogniową) chronią dokumenty i przedmioty wartościowe przez 30 lub 60 minut przed działaniem wysokiej temperatury (LFS 30 P lub LFS 60 P). Tym samym wymagania tej normy leżą poniżej wymagań S 60 P wg PN-EN 1047-1.

Sejf o klasie bezpieczeństwa A wg VDMA 24992 (05/95) jest bezpieczniejszy niż na przykład regał w pokoju lub szafa ubraniowa. W przypadku klasy bezpieczeństwa B izolacja ognioodporna zgodna z DIN 4102 redukuje wzrost temperatury w sejfie.