Stopka redakcyjna

Podmiot odpowiedzialny za treść

HARTMANN TRESORE AG
Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)5251 1744-0
info@hartmann-tresore.de

Wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Paderborn pod nr HR B 9008
nr identyfikacji podatkowej: DE 171976881

Zarząd:
Christoph Hartmann (Prezes Zarządu)
Elvira Weidemann (Z-ca Prezesa Zarządu)
Stefan Fortmeier

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Ulrich Jostmeier

Wszelkie informacje i deklaracje zawarte na tych stronach internetowych nie mają charakteru wiążącego. HARTMANN TRESORE AG nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronie. Firma nie gwarantuje właściwości produktów zawartych na stronach internetowych. Z treści stron internetowych firmy nie wywodzi się żadnych roszczeń prawnych. Ewentualne błędy w treści stron zostaną skorygowane niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat. Treści stron internetowych mogą nie być stale aktualne z powodu przesuniętej w czasie aktualizacji. Stąd prosimy pytać nas o stan, szczegóły techniczne i możliwość dostarczenia produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są stale kontrolowane. Nie przejmujemy więc odpowiedzialności za treść łączonych stron.

Zgrywanie danych i oprogramowania
HARTMANN TRESORE AG nie gwarantuje bezbłędności danych i oprogramowania, które można zgrać ze stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG sprawdza oprogramowanie co do zakażenia wirusami. Zalecamy jednak po ściągnięciu danych i oprogramowania sprawdzić najnowszym programem antywirusowym, czy nie są skażone.

Prawa autorskie i pozostałe szczególne prawa ochronne
Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona prawami autorskimi. Zezwala się na zapisanie jednej kopii informacji z tych stron internetowych na jednym komputerze do użycia niekomercyjnego i osobisto-wewnętrznego. Grafiki, teksty, loga, zdjęcia itd. można zgrywać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, przesyłać, przekazywać lub wykorzystywać w innej formie tylko za pisemnym zezwoleniem HARTMANN TRESORE AG. W przypadku nazw produktów i firm może chodzić o zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione użycie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń zaniechania.

Ochrona danych osobowych i poufność
Nie można zapewnić, że przekazywane nam informacje lub dane osobowe nie są "odsłuchiwane" przez osoby trzecie przy przekazie.

Odpowiedzialność
HARTMANN TRESORE AG nie odpowiada za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody skutkowe, utratę danych, stracony zysk, ubytki systemowe lub produkcyjne, które powstają przez korzystanie z tych stron internetowych lub zgrywanie danych. Jeśli przy szkodzie powstałej przez korzystanie ze stron internetowych lub zgrywanie danych zachodzi umyślność lub ciężkie niedbalstwo, to nie obowiązuje wyłączenie z odpowiedzialności. Powstały przez korzystanie ze stron internetowych stosunek prawny między Państwem i HARTMANN TRESORE AG podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W razie sporów prawnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, wynikających z wykorzystania tych stron internetowych, sądem właściwym jest sąd w Paderborn, siedzibie HARTMANN TRESORE AG.
 
Ochrona danych
HARTMANN TRESORE AG chce wspierać zaufanie użytkowników do sieci WWW i z tego powodu wyjaśnia obchodzenie się z danymi osobowymi. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje się zbiera i jak się z nimi postępuje.

Użycie cookies
W plikach cookies podczas sesji online zbiera się informacje tekstowe i odkłada je w specjalnym pliku o formacie ASCII (cookie.txt) na dysku twardym użytkownika. Miejsce zapisu cookie u użytkownika kontroluje jego przeglądarka WWW. Cookies to informacje odsyłane do serwera przy następnej wizycie online. Można je czytać każdorazowo tylko z serwera, który je przedtem zapisał.

HARTMANN TRESORE AG używa cookies tylko wtedy, gdy są koniecznie potrzebne do funkcji użytkownika bądź ułatwiają nawigację stron WWW. Informacji tych nie oddaje się do dyspozycji żadnej osobie trzeciej, gdyż cookies stosuje się tylko do w/w celów.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, że automatycznie akceptują cookies. Tę funkcję można jednak w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce. Mogą Państwo ustawić swą przeglądarkę tak, że powiadomi Państwa, gdy tylko są przesyłane cookies.

Linki do innych stron internetowych
Strony WWW HARTMANN TRESORE AG zawierają ewentualnie linki do innych stron internetowych. HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu na treść redakcyjną obcych stron WWW i na to, że prowadzący je dotrzymują przepisów o ochronie danych.

Reklama
Strony internetowe HARTMANN TRESORE AG z reguły nie zawierają powierzchni reklamowych. W przeciwnym razie następuje wydalenie reklamy przez zewnętrzne serwery Ad. Dane pobrane w związku z reklamą online (AdImpressions, AdKlicks) służą wyłącznie do użytku statystycznego i sporządzania raportów (reportings) klientom reklamowym. Nie wykorzystuje się przy tym danych osobowych. Przy wydaleniu reklamy mogą ewentualnie być użyte pliki cookies, na co HARTMANN TRESORE AG nie ma wpływu.