Prawo farmaceutyczne a sejfy – co warto wiedzieć?

Prawo farmaceutyczne a sejfy – co warto wiedzieć?
Bezpieczeństwo i prawo Bezpieczeństwo w biznesie
10 maja 2021

Sejf w aptece? Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, niektóre preparaty muszą być przechowywane w aptece z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Dotyczy to przede wszystkim środków odurzających oraz leków przeterminowanych.

Leki przeterminowane – w metalowej szafie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20. grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R mówi o tym, że leki przeterminowane (jak również zepsute bądź sfałszowane) należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku zbiorczym oklejonym banderolą „Do unieszkodliwienia”. Pojemniki te, winny być umieszczone
w zamkniętej szafie metalowej w pomieszczeniu magazynowym.

Rozporządzenie nie wskazuje wyraźnie na to, jakiego rodzaju zabezpieczenie powinna mieć szafa do przechowywania leków przeterminowanych, ale ponieważ to na kierowniku placówki ciąży odpowiedzialność za prawidłową utylizację leków i środków do niej przeznaczonych, warto zabezpieczyć się poprzez posiadanie szafy o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa.

Sejf do przechowywania narkotyków

Apteki, które prowadzą sprzedaż środków odurzających muszą zachować szczególne środki ostrożności. W szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia apteki wskazuje się, że do przechowywania narkotyków powinien służyć sejf, który ma być przechowywany w magazynie produktów leczniczych. Poza sejfem, apteka posiadająca w sprzedaży środki odurzające musi również prowadzić tzw. książkę narkotyczną, czyli ewidencję przychodu i rozchodu leków, która jest zatwierdzana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Podobne zasady obowiązują punkty prowadzące sprzedaż leków hurtowo.
Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07. lipca 2016 roku w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 wynika, że obrót hurtowy środkami odurzającymi można prowadzić wtedy, kiedy posiada się dla środków odurzających grup I-N, II-N i IV-N lub substancji psychotropowych co najmniej zamknięte, metalowe szafy, lodówki lub kasety, przymocowane w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia. Rozporządzenie nie określa jednak, jakiej klasy musi być sejf czy szafa, by spełniać wymagania. Niemniej jednak, wymóg ich trwałego przymocowania do podłoża wskazuje na konieczność posiadania sejfu klasy co najmniej S2.

Pokrewne zagadnienie przechowywania materiałów niebezpiecznych porusza inny artykuł.

Sprawdź: sejfy dla aptek w Hartmann Tresore


Polecane produkty

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami