Przechowywanie substancji łatwopalnych i niebezpiecznych – szafy bezpieczeństwa

Przechowywanie substancji łatwopalnych i niebezpiecznych – szafy bezpieczeństwa

źródło: industrieblick / stock.adobe.com

Bezpieczeństwo w biznesie Bezpieczeństwo i technologia
29 maja 2024

W bardzo wielu miejscach w Polsce, zarówno jeśli chodzi o biznes, jak i różnego rodzaju instytucje, wykorzystywane, przechowywane i magazynowane są substancje niebezpieczne i łatwopalne (m.in. w zakładach przemysłowych, laboratoriach, warsztatach, ale także w mniej oczywistych miejscach, jakimi są restauracje czy hotele). Prawidłowe przechowywanie takich materiałów jest jedną z kluczowych kwestii dla zapewnienia bezpieczeństwa po pierwsze i najważniejsze – pracowników, ale również ochrony środowiska oraz spełnienia wymogów prawnych. Należy także pamiętać o bezpieczeństwie samego budynku lub miejsca, w którym te substancje są przechowywane, i towarzyszącej infrastruktury.

Przechowywanie substancji łatwopalnych to bardzo szeroki temat i niezwykle istotny przez cały czas, jednak ostatnie doniesienia związane z licznymi pożarami, które wybuchają na terenie naszego kraju, skłaniają nas do odświeżenia tematu i podkreślenia, jak istotne jest właściwe zabezpieczenie i przechowywanie substancji łatwopalnych i niebezpiecznych w biznesie.

Substancje łatwopalne i niebezpieczne – charakterystyka materiałów, które powinny być przechowywane w szafach

Substancje chemiczne, które traktujemy jako niebezpieczne, to zarówno ciecze, gazy, jak i ciała stałe mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. Co ciekawe – znajdują się one w większości miejsc pracy. Stąd bardzo wielu pracowników ma styczność z substancjami chemicznymi i biologicznymi, które mogą szkodzić, a także zagrażać ich zdrowiu, a nawet życiu.

Materiały niebezpieczne to substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka lub środowiska. Mogą to być chemikalia toksyczne, żrące, reaktywne lub promieniotwórcze. Materiały łatwopalne to te, które mogą ulec zapaleniu się, a są to m.in. rozpuszczalniki, benzyna, alkohole i inne chemikalia o niskiej temperaturze zapłonu.

Substancji łatwopalnych i niebezpiecznych jest bardzo wiele. Sposób przechowywania substancji niebezpiecznych powinien być wskazany w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączonej do danej substancji, i uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Decyzje dotyczące tego, jakie środki należy przechowywać w szafach, podejmuje pracodawca (dział ochrony środowiska, BHP) biorąc pod uwagę dane zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz bezpieczeństwo pracowników i zakładu pracy.

Jakie są rodzaje szaf bezpieczeństwa?

W ofercie Hartmann Tresore dostępne są różnego rodzaju szafy bezpieczeństwa, które dostosowane są do przechowywania i magazynowania substancji niebezpiecznych i chemicznych. Są to między innymi:

• szafy środowiskowe
• szafy na chemikalia, trucizny, substancje toksyczne,
• szafy na kwasy i zasady,
• szafy kombi, tzw. dzielone, w których można przechowywać różnego rodzaju substancje, które nie mogą być składowane razem. Szafy takie mają oddzielne komory na różne grupy produktów.
• szafy na butle gazowe,
• szafy przeciwwybuchowe,
szafy do przechowywania akumulatorów Li-Ion,
szafy na materiały niebezpieczne i łatwopalne, typ 30 i typ 90 – na nich przede wszystkim skupiamy się w tym artykule.

Główna różnica pomiędzy szafami bezpieczeństwa leży w ich konstrukcji, materiałach zastosowanych w ich budowie oraz ich oznaczeniu (w zależności od składowanych w nich substancji).

Szafy na materiały niebezpieczne i łatwopalne – kluczowe cechy

Wybór rodzaju szafy jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno pracownikom, jak i całemu miejscu pracy. Szafy na materiały niebezpieczne i łatwopalne charakteryzuje przede wszystkim ognioodporność – może ona wynosić 30 lub 90 minut.

Z innych kluczowych cech szaf na materiały niebezpieczne i łatwopalne należy wymienić:

• ogniotrwałą konstrukcję: szafa bezpieczeństwa wykonana jest z wysokiej jakości niepalnych materiałów, a dodatkowa izolacja w korpusie chroni przed nadmiernym wzrostem temperatury wewnątrz szafy.

• systemy wentylacyjne: szafy wyposażone są w otwory wentylacyjne z mechanicznymi lub automatycznymi zamknięciami, które zadziałają w przypadku wystąpienia pożaru.

• półki i wanny ociekowe: półki są regulowane, a wanna wyciekowa umieszczona na dnie szafy zbiera rozlane ciecze i zabezpiecza przed ich wylaniem się poza szafę.

• mechanizmy zamykania: w szafach zastosowane są specjalne rozwiązania, które zapewniają automatyczne zamykanie drzwi w sytuacji zagrożenia, czyli wykrycia ognia.

• prześwity w dnie szafy, ułatwiające transportowanie szafy z miejsca na miejsce.

Znaczenie szaf na materiały niebezpieczne

Szafy na materiały niebezpieczne i łatwopalne służą do bezpiecznego przechowywania tych substancji, minimalizując ryzyko wybuchu, pożaru lub wycieku. Oto główne funkcje takich szaf:

• ochrona przed pożarem: szafy te są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wysokie temperatury przez określony czas (np. 30 lub 90 minut), co daje czas na ewakuację pracowników i interwencję straży pożarnej.

• izolacja od źródeł ciepła: konstrukcja szaf zapobiega przedostawaniu się ciepła z zewnątrz do wnętrza, co jest kluczowe w przypadku wystąpienia pożaru w pomieszczeniu.

• ograniczenie dostępu: szafy są wyposażone w zamki i mechanizmy zabezpieczające, które uniemożliwiają dostęp osobom nieuprawnionym, co jest istotne dla zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu lub kradzieży niebezpiecznych substancji.

• bezpieczeństwo środowiska pracy: wnętrze szafy jest zaprojektowane tak (wanna wychwytowa), aby zminimalizować ryzyko wycieku lub przypadkowego zmieszania się różnego rodzaju substancji.

Polecamy także inne teksty z naszego bloga:    Szafy na materiały łatwopalne. Co oferuje rynek?

Dofinansowanie z ZUS-u na zakup szaf na materiały niebezpieczne i łatwopalne

Szafy ogniotrwałe – gdzie jeszcze znajdują zastosowanie?

Poza łatwo nasuwającymi się miejscami (fabryki, przedsiębiorstwa, firmy produkcyjne) szafy na substancje łatwopalne wykorzystywane są też w innych, mniej oczywistych miejscach, jak np. restauracje i hotele. Tutaj substancjami skrajnie niebezpiecznymi i stanowiącymi zagrożenie są np. paliwa do podgrzewaczy i butle gazowe.

Niedawno jedna z dużych sieci restauracji zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w doborze szafy do przechowywania paliwa. Każda z restauracji we własnym zakresie dba o tereny zielone wokół restauracji w lecie i odśnieżone chodniki w zimie, a paliwo do kosiarek lub odśnieżarek spalinowych musi być dobrze zabezpieczone, ze względu na ryzyko pożaru.

Podsumowanie

Szafy na materiały niebezpieczne i łatwopalne są ważnym elementem zarządzania ryzykiem w miejscach pracy, w których wykorzystuje się, przechowuje i magazynuje tego rodzaju substancje. Odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych i łatwopalnych, zgodne z przepisami prawa, zapewnia bezpieczeństwo, chroni zdrowie i życie ludzi, ale także zabezpiecza przed stratami materialnymi i karami finansowymi.

Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa dotyczących składowania groźnych substancji, a także regularne kontrole i audyty są kluczem do utrzymania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.

Polecane produkty

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
D 109-06 VdS
Sejfy ogniotrwałe

D 109-06

Limit wartości chronionej
20.000 €
SZCZEGÓLNIE POLECAMY
HTIII 300-02 VdS
Sejfy na przedmioty wartościowe

HTIII 300-02

Limit wartości chronionej
100.000 €
SZCZEGÓLNIE POLECAMY
WTS 1404 VdS
Sejfy na broń długą

WTS 1404

Limit wartości chronionej
10.000 €
SZCZEGÓLNIE POLECAMY
HTIII 300-03 VdS
Kasy pancerne

HTIII 300-03

Limit wartości chronionej
100.000 €

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami