Poziomy bezpieczeństwa sejfów – co w praktyce oznaczają klasy odporności sejfów na włamanie?

Poziomy bezpieczeństwa sejfów – co w praktyce oznaczają klasy odporności sejfów na włamanie?

wystawa sejfów HARTMANN TRESORE w różnych klasach bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i technologia Bezpieczeństwo w domu Bezpieczeństwo w biznesie
22 lutego 2024

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych aspektów każdej sfery naszego życia. Chcemy czuć się bezpiecznie i zależy nam na tym, aby wartości, które posiadamy, również były odpowiednio zabezpieczone. Kiedy myślimy o ochronie wartości, to sejfy stanowią najważniejsze narzędzie do ich zabezpieczenia i ochrony przed dostępem osób postronnych oraz ich kradzieżą. W tym artykule przyjrzymy się różnym klasom bezpieczeństwa sejfów, ich cechom oraz wskażemy, dlaczego wybór adekwatnej klasy bezpieczeństwa jest tak istotny, jeśli chodzi o zabezpieczenie wartości.

Klasy odporności antywłamaniowej sejfów

Co właściwie oznaczają klasy odporności sejfów? Klasy odporności antywłamaniowej sejfów to pewne standardy określające poziom bezpieczeństwa, innymi słowy – opór, jaki sejf jest w stanie zapewnić wobec prób włamania. Te klasy, zazwyczaj oznaczane literami i numerami, pozwalają na porównanie sejfów pod względem ich zdolności do odpierania ataków. Im wyższą klasę bezpieczeństwa ma sejf, tym bardziej czasochłonne i skomplikowane jest dostanie się do depozytu. Im wyższa klasa odporności sejfu, tym wyższy poziom ochrony i depozyt jest bezpieczniejszy.

W jaki sposób możesz rozpoznać klasę bezpieczeństwa sejfu? Każdy sejf jest oznaczony odpowiednią klasą bezpieczeństwa – tabliczka znamionowa z wybitą klasą bezpieczeństwa jest umieszczona po wewnętrznej stronie drzwi.

Poziom bezpieczeństwa sejfów zgodny z Normą Europejską PN-EN 14450

Norma ta dotyczy sejfów z poziomami bezpieczeństwa S1 i S2. Sejfy klasy S1 i S2 gwarantują podstawową ochronę przed włamaniem. Dlaczego tak jest? Chodzi przede wszystkim o sposób wykonania tych sejfów.

sejfy w klasie S1 wg PN-EN 14450 mają korpus jednościenny, wykonany z blachy o grubości 3 mm, i drzwi dwuścienne;

sejfy w klasie S2 wg EN 14450 są zbudowane z korpusu dwuściennego i drzwi dwuściennych.

Mimo zapewnienia przez te produkty wyłącznie podstawowej ochrony antywłamaniowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku dopuszczalne jest przechowywanie broni w sejfie co najmniej klasy S1. W sytuacji, gdy kluczową kwestią jest bezpieczeństwo, warto jednak rozważyć zakup konkretniejszego sejfu – wyższa klasa odporności to zdecydowanie lepsze zabezpieczenie.

Poziom bezpieczeństwa sejfów zgodny z Normą Europejską PN-EN 1143-1

Sejfy zgodne z tą normą charakteryzują się konkretnym wykonaniem (jeśli chodzi o konstrukcję) i dzięki temu o wiele dłuższym czasem potrzebnym do sforsowania tych zabezpieczeń. W praktyce najczęściej występują sejfy do klasy V. W wyższych klasach odporności (od VI wzwyż) wykonuje się pomieszczenia sejfowe i skarbce – czyli produkty do zadań specjalnych.

Sejfy w klasach 0–V wg normy PN-EN 1143-1 mają wielościenne drzwi i wielościenny korpus (płaszcze blachy). Różne stopnie odporności na włamanie osiąga się poprzez zastosowany materiał wypełnienia (m.in. mieszanki betonu z matami zbrojonymi), ilość tego materiału i grubość ścian. Dodatkowo sejfy od klasy IV wzwyż muszą być wyposażone w kombinację dwóch zamków. W niższych klasach z reguły montowany jest jeden rodzaj zamknięcia (może być to: zamek kluczowy z 2 kluczami w komplecie, zamek elektroniczny, zamek elektroniczny z funkcją rewizji, czyli możliwością otwarcia awaryjnego kluczem, zamek szyfrowy lub zamek biometryczny).

Antywłamaniowość sejfów w praktyce: ile czasu potrzeba na dostanie się do sejfu (jednostka oporu RU)

W jaki sposób sejf uzyskuje konkretny certyfikat odporności antywłamaniowej? Przy klasyfikacji sejfów poddawane są one badaniom i testom (próbom ich siłowego otwarcia i dostania się do wnętrza), wykonywanym w laboratoriach badawczych. Czas potrzebny na włamanie (częściowe lub całkowite) przy użyciu narzędzia lub narzędzi, wyrażony jest przez wskaźnik RU (resistance unit, czyli jednostkę oporu). Im większa ilość jednostek RU, tym wyższa odporność sejfu na włamanie i tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa sejfów (wskaźnik RU) dla poszczególnych klas bezpieczeństwa sejfów (kolejno dla częściowego i całkowitego dostania się do zawartości konkretnego certyfikowanego urządzenia):

• S1 (wg normy EN 14450) – 10/10,
• S2 (wg normy EN 14450) – 20/20.

Jeśli chodzi o wyższe klasy sejfów antywłamaniowych (wg normy EN 1143-1):

• 0 – 30/30,
• I – 30/50,
• II – 50/80,
• III – 80/120,
• IV – 120/180,
• V – 180/270.

Wiedząc, że największym "wrogiem" włamywacza i złodzieja jest czas – zdecydowanie im wyższa klasa sejfu, tym wartości w nim zdeponowane będą dłużej bezpieczne.

Sejfy antywłamaniowe a ubezpieczenie depozytu

Klasy odporności sejfów determinują to, jakie wartości można w nich przechowywać. Wielu naszych klientów pyta, czy mogą ubezpieczyć wartości zdeponowane w sejfie. W tej sprawie rekomendujemy skonsultowanie się ze swoim agentem ubezpieczeniowym – każda firma ubezpieczeniowa określa swoje własne wymagania, jeśli chodzi o oczekiwaną klasę bezpieczeństwa sejfu. Kwota ubezpieczenia również zależy od danej firmy.

Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa, należy zastosować się do naszych zaleceń dotyczących profesjonalnego montażu (kotwienia) sejfu w miejscu jego użytkowania.

Klasy bezpieczeństwa sejfów a limity przechowywanych wartości

Im wyższa klasa bezpieczeństwa sejfu, tym większe wartości można w nim deponować. Stopień odporności jest nadawany przez niezależne instytucje. W tym celu przeprowadzane są różnego rodzaju testy – przy użyciu różnych narzędzi sprawdza się, jak długo dany sejf wytrzyma próby włamania. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, wtedy otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności.

Wybór odpowiedniej klasy bezpieczeństwa jest istotny ze względu na ochronę zawartości sejfu, ale również kwestię ewentualnego ubezpieczenia depozytu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to może Cię zainteresować dopuszczalny limit przechowywanych wartości w każdej z klas według rozporządzenia MSWiA z dnia 7. września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 9.09.2010 r.) oraz wartości ubezpieczenia sejfu w danej klasie bezpieczeństwa. Limity zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane z jednostką obliczeniową, a jednostka obliczeniowa to określa wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Według danych przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7540,36 zł.

Limity przechowywania wartości przedstawiają się następująco (dla urządzeń niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu):

• S1: 0,1 jednostki obliczeniowej – 90.484,32 zł,
• S2: 0,2 jednostki obliczeniowej – 180.968,64 zł,
• 0: 0,5 jednostki obliczeniowej – 452.421,60 zł,
• I: 1,0 jednostka obliczeniowa – 904.843,20 zł,
• II: 1,5 jednostki obliczeniowej – 1.357.264,80 zł,
• III: 3 jednostki obliczeniowe – 2.714.529,60 zł,
• IV: 5 jednostek obliczeniowych – 4.524.216,00 zł,
• V: 8 jednostek obliczeniowych – 7.238.745,60 zł.

Cechy sejfów a klasy bezpieczeństwa

Klasy odporności na włamanie są jednym z kryteriów, na które powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu. Istnieje wiele dodatkowych cech, które wpływają na wygodne użytkowanie sejfu. Są to między innymi:

miejsce montażu: im częściej korzystasz z sejfu, tym lepiej mieć go zawsze pod ręką i mieć do niego łatwy dostęp. Małe sejfy warto montować na pewnej wysokości (np. w warunkach domowych małe sejfy meblowe mogą być ustawione na półce w szafie i zamocowane do ściany tylnej). Zamontowanie małego sejfu bezpośrednio na podłodze sprawi, że konieczne będzie schylanie się, aby dostać się do depozytu. Warto zapamiętać, że dobrze zamontowany sejf, przymocowany do solidnej konstrukcji budynku, jest znacznie trudniejszy do usunięcia.

wielkość sejfu: z doświadczenia wiemy, że najlepiej kupić sejf większy niż może się w danym momencie wydawać. Z czasem wartości przybywa – nie na odwrót.

zaawansowane zamki: sejfy mogą być wyposażone w nowoczesne zamki (np. biometryczne czytniki linii papilarnych). Takie rozwiązania sprawiają, że dostęp do sejfu jest jeszcze trudniejszy.

ognioodporność: niektóre sejfy mają certyfikaty poświadczające ognioodporność i mogą w nich być przechowywane przedmioty wartościowe, takie jak istotne dokumenty albo nośniki danych. Ognioodporność określa się czasem (w minutach), przez jaki sejf jest w stanie chronić zawartość przed działaniem wysokiej temperatury.

Wybór adekwatnej klasy bezpieczeństwa

Jak wybrać sejf? Decyzja o wyborze odpowiedniej klasy bezpieczeństwa sejfu powinna być starannie przemyślana, pod uwagę trzeba wziąć indywidualne potrzeby użytkownika. Warto skonsultować się z doradcami z HARTMANN TRESORE, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

Pamiętaj również, iż sejf jest jednym z elementów ogólnego systemu bezpieczeństwa. Kombinacja sejfu, systemu alarmowego i odpowiednich procedur bezpieczeństwa może skutecznie zabezpieczyć cenne przedmioty przed różnymi zagrożeniami.

Wybór sejfu antywłamaniowego powinien być ściśle związany z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Osoby przechowujące w sejfie cenną biżuterię, dokumenty czy inne wartościowe przedmioty, powinny zainwestować w sejf o wyższej klasie antywłamaniowej. Natomiast firmy czy instytucje, które przechowują duże ilości gotówki czy dokumentów, mogą potrzebować sejfów o jeszcze wyższych standardach bezpieczeństwa.

Warto też skonsultować się z profesjonalistami branżowymi lub specjalistami od bezpieczeństwa, którzy mogą doradzić w wyborze najlepszego sejfu dostosowanego do konkretnych warunków lokalowych i potrzeb użytkownika.

Podsumowanie

Sejfy antywłamaniowe stanowią kluczowe zabezpieczenie dla przedmiotów wartościowych – tych o mniejszej i znacznej wartości, zapewniają ochronę przed niepożądanym dostępem i kradzieżą. Klasyfikacja sejfów antywłamaniowych obejmuje różne poziomy bezpieczeństwa, a ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb i wartości przechowywanych przedmiotów. Różnice między klasami odzwierciedlają różnice w poziomie ochrony, jaki oferują.

Warto zainwestować w adekwatną klasę odporności, w końcu sejf to zakup na lata.

Polecane produkty

HT Signature #156 - Majestic
Sejfy na zamówienie

HT Signature #156 - Majestic

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami